Statusi i kërkesave kreditore / Status potraživanja poverilaca
Për tu informuar në lidhje me statusin e kërkesës së juaj në procesin e likuidimit të NSH-ve ju lutem e vendosni numrin personal ose numrin e kërkësës në fushën e zbrazet
Da budite obavešteni o statusu svog zahteva u procesu likvidacije DP Podesite lični broj ili broj zahteva u praznom polju


 

(Shembull / Primer)     ose me numër të kërkësës
ili sa brojm zahteva 
(Shembull / Primer)Kthehu në faqen kryesorë të AKP-së,
Povratak na glavnu stranu KPA    
Nëse nuk shfaqen informata ju lutem klikoni këtu.,
Ako ne prikazuju informacije kliknite ovde 
Manuali
Manual